Tổng hợp skill 11 sao của các hero trong dmen

Eris

Khi hero đánh bạo kích, gây thêm 224% sát thương chí mạng, đồng thời buff hiệu ứng Dark Guardian lên hero đó (Sát thương nhận vào không vượt quá 25% máu tối đa trong 2 lượt) - chỉ xuất hiện 1 lần trong trận đấu

Harmonia

Hero sẽ nhận được giải trừ hiệu ứng choáng + miễn nhiễm choáng trong 3 lượt khi bị dính choáng (stun). Đồng thời hồi 4% máu tối đa của Harmonia trong 2 lượt - Chỉ xuât hiện 1 lần trong trận đấu

Valkyrie

Kích hoạt khi hero cùng hệ chặn sát thương. Hồi máu tương đương 50% máu tối đa của Valkyrie , đồng thời gây 1 tầng sát thương lên 3 kẻ địch ngẫu nhiên (cộng dồn đến 8 tầng). Gây 8% sát thương mỗi lượt - Chỉ xuất hiện 1 lần

Joan of Arc

Khi hero cùng hệ né thành công sẽ được tăng 35% tỉ lệ chặn sát thương đồng thời hồi máu liên tục tương đương 6% máu tối đa Joan trong 2 lượt - Chỉ xuất hiện 1 lần

Hanzo

Khi hero cùng hệ nhận sát thương từ kỹ năng 1 của địch , hanzo sẽ nhảy vào hỗ trợ gây 100% sát thương và gây hiệu ứng thiêu đốt (16% sát thương mỗi tầng) trong 8 lượt - Chỉ xuất hiện 1 lần trong cả trận đấu.

Thor

Khi hero cùng hệ chặn sát thương (block), gây 140% sát thương lên kẻ địch và tăng 30% phòng thủ cho hero đó trong 1 lượt - Chỉ xuất hiện 1 lần

Ramesses II

Khi hero cùng hệ tiêu hao nộ (sử dụng skill 1) , gây 220% sát thương và cấm nộ trong 1 lượt

Kingtut

Khi hero cùng hệ né thành công, ngăn hero địch tăng nộ trong 2 lượt và tăng 1 nộ cho hero mình.

Billy Kid

Khi hero cùng hệ sử dụng skill 1, gây 175% sát thương chí mạng lên kẻ địch đồng thời tăng 25% tỉ lệ chí mạng cho hero trong 1 lượt - Chỉ xuất hiện 1 lần.

Asura

Khi hero cùng hệ đánh chí mạng sẽ gây thêm 145% sát thương chí mạng lên mục tiêu, đồng thời tăng 20% sát thương chí mạng trong suốt trận đấu - Chỉ xuất hiện 1 lần

Freddy

Kích hoạt khi hero cùng hệ bị đánh dấu. Xóa bỏ các trạng thái đánh dấu, đồng thời hồi máu tương đương 11% máu tối đa của freddy trong 2 lượt - Chỉ xuất hiện 1 lần

Grim Reaper

Kích hoạt khi hero của bạn bị choáng. Gây 125% sát thương chuẩn lên kẻ địch đồng thời tăng 10% tỉ lệ chí mạng trong suốt trận đấu - Chỉ xuất hiện 1 lần

Nietzsche

Kích hoạt khi hero né thành công , gây 135% sát thương và giảm 1 nộ của hero địch

Black Hawk

Kích hoạt khi hero của bạn chặn sát thương(block). Giảm 30% tỉ lệ chặn sát thương trong 3 lượt, đồng thời gây 115% sát thương lên hero địch

Scorpio

Kích hoạt khi hero cùng hệ bị đánh dấu. Liên tục hồi máu tương đương 8% máu tối đa của Scorpio trong 3 lượt.

Djinni

Kích hoạt khi hero cùng hệ tiêu hao nộ, gây 208% sát thương lên kẻ địch, đồng thời hồi 1 nộ cho hero mình

 

Bình luận