Tổng Hợp Phần Thưởng Event Wheel

Tổng Hợp Phần Thưởng Event Wheel trong dmen

Phần 2 các bạn theo dõi TẠI ĐÂY

Lần 1

Hộp artifact Grim, Freddy, King Tut

Lần 2


Hộp artifact Billy, Asura, Valkyrie, Ramesses II

Lần 3


Thẻ tướng billy, ram, asura, valkyrie


Lần 4Lần 5Lần 6

Lần 7


Lần 8

Lần 9

Lần 10

Lần 11


Lần 12

Lần 13

Lần 14

Lần 15

Lần 16

Lần 17

Lần 18


Lần 19

Lần 20

Lần 21

Lần 22

Lần 23

Lần 24

Lần 25

Lần 26

Lần 27

Lần 28

Lần 29

Lần 30


 

 

 

Bình luận