Tổng hợp phần thưởng event sum wisdom tree phần 2

Phần 1 theo dõi TẠI ĐÂY

Lần 25

 

Lần 26

 

Lần 27

 

Lần 28

 

Lần 29

 

Lần 30

 

Lần 31

 

Lần 32

 

Lần 33

 

Lần 34

 

Lần 35

 

Lần 36

 

Lần 37

 

Lần 38

 

Lần 39

 

Lần 40

 


Hiện tại game đã update mới , phần thưởng 3 mốc cuối đc tuỳ chọn item chứ ko còn cố định nữa , nên mình sẽ dừng đăng tổng hợp.


Bình luận