Tổng hợp phần thưởng event sum heroic phần 2

Tổng hợp phần thưởng sự kiện sum heroic trong dmen

Phần 1 theo dõi TẠI ĐÂY

Lần 31

 

Lần 32

 

Lần 33

 

Lần 34

 

Lần 35

 

Lần 36

 

Lần 37

 

Lần 38

 

Lần 39

 

Lần 40

 

Lần 41

 

Lần 42

 

Lần 43

 

Lần 44

 

Lần 45

 

Lần 46 giống 45

Lần 47

 


 

Bình luận