Tổng hợp phần thưởng event sum heroic

Tổng hợp phần thưởng sự kiện sum heroic trong dmen
(Phần 2 theo dõi TẠI ĐÂY)

Lần 1

Lần 2

 

Lần 3

 

Lần 4

 

Lần 5

 

Lần 6

 

Lần 7

Lần 8

Lần 9

Lần 10Lần 11

 

Lần 12


 

Lần 13


 

Lần 14

 

Lần 15

 

Lần 17

 

Lần 18

 

Lần 20

 

Lần 21

 

Lần 22

 

Lần 23

 

Lần 24

 

Lần 25

 

Lần 26

 

Lần 27

 

Lần 28

 

Lần 29

 

Lần 30

 


Bình luận