Tổng hợp các sự kiện đua top tiêu

Đua top thẻ xăm (~ 7-8 tuần/lần)

Tiêu tối thiểu 50 xăm mới tính top

 

Đua top thú hồn đơn (~ 3-4 tuần/lần)
Tiêu tối thiểu 100 viên mới tính topĐua top bột vàng (~4 tuần/lần)

Tối thiểu tiêu 15k bột vàng để vào top

 

Đua top tiêu KNB (~6 tuần/lần)
Tiêu tối thiểu 10.000 knb để vào top
 

 

Bình luận