Hướng dẫn bảng ngọc Kingtut

Chi tiết skill Ramesse có thể theo dõi TẠI ĐÂY

Kingtut là tướng có khả năng giảm nộ ở cả skill 1 + 2 , đồng thời có thể cướp nộ cho bản thân. Có khá nhiều cách build , nhưng chủ yếu vẫn là build theo hướng chống chịu để buff câm lặng lên tướng địch.

Build theo hướng chống chịu thì viên 2 thường sẽ là ngọc HP , còn nếu build theo hướng dam thì viên 2 sẽ là ngọc speed.

4 Elemental stone + 2 Time stone : Chỉ số ưu tiên HP, def , % hp, % def. Viên 2 lấy ngọc HP , viên 4+6 lấy ngọc def hoặc HP

4 Elemental stone + 2 Gravity stone : Chỉ số ưu tiên HP, def , % hp, % def. Viên 2 lấy ngọc HP , viên 4+6 lấy ngọc def hoặc HP

4 Elemental stone + 2 Space stone : Chỉ số ưu tiên HP, def , % hp, % def, Rage. Viên 2 lấy ngọc HP , viên 4 lấy ngọc def hoặc HP, viên 6 lấy ngọc rage

4 Elemental stone + 2 Shadow stone : Chỉ số ưu tiên HP, def , % hp, % def, Rage. Viên 2 lấy ngọc HP , viên 4 lấy ngọc def hoặc HP, viên 6 lấy ngọc rage

4 Shadow stone + 2 Space stone : Chỉ số ưu tiên Rage, HP, % hp. Viên 2 lấy ngọc HP , viên 4 lấy ngọc HP, viên 6 lấy ngọc rage. (Nội tại 4 viên shadow cũng giúp bạn trụ lâu hơn)

4 Anger stone + 2 Shadow stone (hoặc Shadow stone) : Chỉ số ưu tiên Rage, HP, % hp. Viên 2 lấy ngọc HP , viên 4 lấy ngọc HP, viên 6 lấy ngọc rage.

Ưu tiên điểm tẩy artifact sẽ lấy HP hoặc Def nhé.

Bình luận