Hướng dẫn bảng ngọc Justitia

1 tướng mới với giá trị đắt ngang eris, bộ skill dồn dam khá bá đạo kèm cả hiệu ứng hồi máu.

Và tất nhiên với bộ skill như vậy thì chỉ có 1 hướng build duy nhất là full dam.
4 Time stone + 2 Death stone: Chỉ số ưu tiên dam ,HP, %hp, %combo atk. Viên 2 xài ngọc speed, viên 4 xài ngọc combo.

4 Time stone + 2 Storm stone: Chỉ số ưu tiên dam ,HP, %hp, %combo atk. Viên 2 xài ngọc speed, viên 4 xài ngọc combo.Bình luận