Hướng dẫn bảng ngọc Harmonia

Chi tiết skill Harmonia có thể theo dõi TẠI ĐÂY

Lướt qua bộ skill của Harmonia đều có thể thấy tất cả skill đều liên quan đến chỉ số HP , bởi vậy bảng ngọc cũng sẽ khá đơn giản , luôn ưu tiên chỉ số hp , %hp.

Chỉ số luôn ưu tiên trong toàn bộ vị trí ngọc là speed.

4 Elemental stone + 2 Time stone : Chỉ số ưu tiên HP, %hp, defense.

4 Elemental stone + 2 Gravity stone: Chỉ số ưu tiên HP, %hp, defense.

4 Elemental stone + 2 Gravity stone : Chỉ số ưu tiên HP, %hp, defense.

4 Soul stone + 2 Gravity stone: Chỉ số ưu tiên HP, %hp, defense. Nội tại 4 viên soul sẽ gia tăng thêm 50% hiệu lưc hồi máu của skill 2 -> máu bạn càng nhiều hồi máu càng nhiều.
 

Bình luận