Chi tiết thuộc tính các vị trí ngọc

Có tất cả 6 vị trí ngọc khác nhau , mỗi vị trí sẽ có các thuộc tính cố định (dòng đầu tiên) khác nhau.

Vị trí thứ tự ngọc


Thông tin các thuộc tính cố định sẽ xuất hiện trong từng vị trí:

1: Attack

2: Speed, % attack, % def, % HP

3: Def

4: Shield, Combo, % attack, % def, % HP

5: HP

6: % HP Drain, Rage, % attack, %def, % HP

Dựa vào thông tin trên, các bạn có thể lựa chọn được cho mình những slot ngọc chuẩn cho tướng.

Thông tin chi tiết các loại ngọc có thể xem TẠI ĐÂY.

Bình luận