Chi tiết skill Zoe

Tổng sát thương gây ra tương đương 700% tấn công, có 5% tỉ lệ làm choáng với mỗi đòn đánh (10% với đòn chí mạng)

Lv 2: Đòn đánh cuối cùng gây thêm sát thương tương đương 10% máu tối đa của địch.

Lv 3: Sát thương tăng lên 770% và tỉ lệ choáng tăng lên 10%.

Lv max: Sát thương tăng lên 980%.

Gây 200% sát thương lên kẻ địch. Tăng 18% tỉ lệ chí mạng trong 4 giây.

Lv 2: Sát thương tăng lên 250%,  tăng tỉ lệ chí mạng trong 6 giây, 

Lv 3: Sát thương tăng lên 300% và tăng tỉ lệ chí mạng trong 8 giây.

Lv max: sát thương tăng lên 350%.

Mỗi khi 1 đồng minh cùng hệ sử dụng skill 1, Zoe nhận 1 lá chắn tương đương 50% tấn công. Khi lá chắn biến mất, tăng 12% tỉ lệ chí mạng cho bản thân và 6% cho đồng minh (12% đối với đồng mình cùng hệ) trong 5 giây.

Lv 2: Khi lá chắn biến mất,  tăng 20% sát thương chí mạng cho bản thân và 5% cho đồng minh (10% với đồng minh cùng hệ) trong 5 giây.

Lv 3: Hiệu quả lá chắn tăng lên 70%. tăng 18% tỉ lệ chí mạng cho bản thân và 9% cho đồng minh

Lv max: Chí mạng tăng lên 20%

Tăng 12% tỉ lệ Leech nộ (tỉ lệ hồi 200 nộ khi đánh). Marshall cũng tương tự nếu cùng có trong đội hình.

Lv 2: Tăng 30% tốc độ đánh của Zoe.

Lv 3: Tỉ lệ tăng lên 24%.

Lv max: Tốc độ đánh tăng lên 45%.

 

Bình luận