Chi tiết skill Valkyrie

Gây 227% sát thương, tăng 35% tỉ lệ né trong 1 lượt.

Sau khi né, gây 80% sát thương lên mục tiêu, đồng thời hồi 10% máu tối đa.

Có 50% tỉ lệ gây thêm 136% sát thương lên mục tiêu , tăng 30% né bản thân , cộng dồn tối đa 3 lần trong 3 lượt.

Bình luận