Chi tiết skill Thor

Gây 190% sát thương , đồng thời hồi lại máu tương đương 120% sát thương (tối đa 2 lần). Có 30% tỉ lệ làm choáng mục tiêu 1 lượt.

Sau khi bị tấn công, tăng 17% tấn công và 80% phòng thủ.

Khi tấn công có 45% tỉ lệ gây thêm 150% sát thương + 10% máu tối đa của mục tiêu (tổng không vượt quá 150% chỉ số tấn công).

Bình luận