Chi tiết skill Shawn

Gây 180% sát thương lên 3 kẻ địch gần nhất , đồng thời tạo lá chắn tương đương 10% máu tối đa cho bản thân và 1 đồng đội phía sau

Lv 2: Tăng số lượng đồng minh nhận lá chắn lên 2. Sử dụng tất cả điểm cộng dồn "Brutality", lá chắn tăng thêm 1% với mỗi cộng dồn

Lv 3: Hiệu lực lá chắn tăng lên 15% máu tối đa. Mỗi điểm cộng dồn "Brutality" tăng thêm 1% sát thương.

Lv max: Sát thương tăng lên 240%.

Gây 150% sát thương lên tất cả mục tiêu trong 1 phạm vi nhỏ xung quanh đồng thời nhận 1 cộng dồn "Brutality" với mỗi mục tiêu dính đòn.

Lv 2: Hồi 5% nộ với mỗi mục tiêu dính đòn.

Lv 3: Điểm cộng dồn "Brutality" tăng lên 3 với mỗi mục tiêu dính đòn.

Lv max: Sát thương tăng lên 180%.

Nhận 1 cộng dồn "Brutality" với mỗi giây giao chiến. Tăng 1 cộng dồn với mỗi hero cùng hệ trong đội hình.

Lv 2: Giảm 0,5% sát thương với mỗi cộng dồn "Brutality".

Lv 3: Cộng dồn "Brutality" tăng lên tới 12 lần. Tăng 2 cộng dồn với mỗi hero cùng hệ trong đội hình.

Lv max: Tăng 1,2% máu tối đa với mỗi cộng dồn "Brutality".

Khi chết , giảm 200 nộ của 3 kẻ địch gần nhất.

Lv 2: Giảm 200 nộ của toàn bộ kẻ địch.

Lv 3: Khi chết, phân tán số nộ còn lại + thêm 200 nộ cho các đồng minh.

Lv max: Hiệu quả giảm nộ tăng lên 250

Bình luận