Chi tiết skill Merlin

Gây 187% sát thương lên mục tiêu, đồng thời tăng 10% sát thương , cộng dồn tối đa 5 lần trong 5 lượt.

Khi tấn công, có 70% tỉ lệ gây thêm 100% sát thương lên mục tiêu, đồng thời tăng 15% sát thương , cộng dồn tối đa 5 lần trong 5 lượt.

Có 30% tỉ lệ gây 67% sát thương phép lên mục tiêu mỗi khi nhận sát thương.

Bình luận