Chi tiết skill Melody

Hồi máu tương đương 160% tấn công cho tất cả đồng minh trong 1 vùng và 20% tấn công mỗi giây sau đó, đồng thời hồi 100 nộ.

Lv 2: Hồi sinh 1 đồng minh với 60% máu nếu họ chết trong khi skill đang được sử dụng (chỉ 1 lần mỗi trận)

Lv 3: Hiệu quả hồi máu tăng lên 200% và duy trì 40%, nộ nhận được tăng lên 200%.

Lv max: Hiệu quả hồi máu tăng lên 300% và duy trì 45%

Gây 160% sát thương lên kẻ địch

Lv 2: Kẻ địch liên tục nhận 30% sát thương mỗi giây trong 3 giây tiếp theo

Lv 3: Thời gian hiệu lực tăng lên 5 giây.

Lv max: Sát thương tăng lên 240%

Giảm sát thương tăng 3%. Hiệu quả gấp đôi nếu có nhiều hơn 2 tướng cùng hệ.

Lv 2: Melody hồi 3% máu và nộ khi lá chắn biến mất trên tướng đồng minh

Lv 3: Giảm sát thương tăng lên 5%.

Lv max: Hiệu quả tăng lên 6%.

Bất tử trong 3 giây nếu nhận sát thương đoạt mạng . Chỉ có hiệu lực 1 lần mỗi trận.

Lv 2: Hồi thêm 25% máu tối đa

Lv 3: Thời gian bất tử tăng lên 4 giây.

Lv max: Thời gian bất tử tăng lên 5 giây và hồi 30% máu.

Bình luận