Chi tiết skill Marshall

Đẩy lùi 2 kẻ địch gần nhất phía trước, gây 320% sát thương

Lv 2: Gây 80% xuyên giáp mỗi đòn đánh.

Lv 3: Số kẻ địch bị đẩy lùi tăng lên 3, gảm 30% tốc độ đánh của địch trong 6 giây.

Lv max: Sát thương tăng lên 420%.

Gây 4 lần, 80% sát thương lên 1 kẻ địch ngẫu nhiên.

Lv 2: Giảm 3% sát thương của kẻ địch trên mỗi đòn đánh.

Lv 3: Số lần sát thương tăng lên 5.

Lv max: Sát thương tăng lên 100%.

Nộ khởi đầu tăng lên 200, cộng thêm 200 nếu có Zoe trong đội hình. Với mỗi tướng cùng hệ trong đội hình,  tỉ lệ hồi nộ tăng 6% và khởi đầu với 100 nộ.

Lv 2: Nộ khởi đầu tăng lên 300, cộng thêm 300 nếu có Zoe trong đội hình, đồng thời Zoe sẽ nhận lượng nộ tương đương 40% tổng nộ

Lv 3: Lượng nộ khởi đầu tương đương 60% tộng nộ. Tăng 10% tỉ lệ hồi nộ với mỗi tướng cùng hệ trong đội hình.

Lv max: Nộ khởi đầu tăng lên 1000.

Giảm 16% phòng thủ của 3 kẻ địch gần nhất trong 4 giây.

Lv 2: Hiệu lực lên tất cả kẻ địch.

Lv 3: Hiệu lực tăng lên 6 giây , giảm thời gian hồi chiêu.

Lv max: Giảm phòng thủ tăng lên 24%

Bình luận