Chi tiết skill Joan of Arc

Gây 125% sát thương lên mục tiêu, hồi 9% máu tối đa

Khi bị tấn công có 30% tỉ lệ phản 50% sát thương.

Khi vào trận, nhận thêm 20% phòng thủ trong 2 lượt.

Bình luận