Chi tiết skill Jacob

Triệu hồi 1 đàn cừu tấn công kẻ địch, gây 140% sát thương với mỗi con cừu.

Lv 2: Số lượng cừu nhiều hơn đồng thời làm gián đoạn (khi địch đang skill) kẻ địch.

Lv 3: Sát thương tăng lên 160%.

Lv max: Sát thương tăng lên 180%.

Gây 120% sát thương lên địch và hồi 10% máu đã mất cho đồng minh thấp máu nhất.

Lv 2: % hồi phục được tính dựa trên tổng máu tối đa. Đồng thời hồi 1 lượng máu tương đương cho bản thân.

Lv 3: Sát thương tăng lên 180%, hiệu quả hồi máu tăng lên 12%.

Lv max: Sát thương tăng lên 200%.

Nhận lá chắn tương đương 100% tấn công khi bị nhận sát thương lần đầu. Hiệu quả hồi máu hoặc tạo lá chắn tăng 30% với mỗi tướng cùng hệ.

Lv 2: Đồng minh nhận lá chắn tương đương 100% tấn công khi bị nhận sát thương lần đầu.

Lv 3: Hiệu quả lá chắn tăng lên 160%.

lv max: Hiệu quả lá chắn tăng lên 200%.

Triệu hồi 1 con cừu mang chất nổ lao vào 1 kẻ địch ngẫu nhiên,phát nổ gây 120% sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh.

Lv 2: Sau khi phát nổ, giảm 1 điểm phòng thủ của bạn và 1 kẻ địch ngẫu nhiên trong 8 giây.

Lv 3: Hiệu quả giảm phòng thủ tăng lên 2.

Lv max: Sát thương tăng lên 150%

Bình luận