Chi tiết skill Harmonia

Gây sát thương tương đương 25% máu tối đa của mục tiêu, xóa bỏ mọi hiệu ứng buff dam + def trên mục tiêu, đồng thời miễn nhiễm hiệu ứng trong 2 lượt.

Gây sát thương tương đương 12% lượng máu bản thân đồng thời hồi lại 3% máu.

Miễn nhiễm với hiệu ứng xuất huyết và thiêu đốt trong 8 lượt, tăng thêm 35% máu.

 

 

Bình luận