Chi tiết skill Hanzo

Gây 220% sát thương lên mục tiêu.

Tăng 40% né tránh trong 2 lượt.

Sau khi né, thiêu đốt đối phương trong 8 lượt với 30% sát thương, tăng 5% né bản thân trong 1 lượt.

Bình luận