Chi tiết skill Eris

Gây 280% sát thương, hồi lại 2 nộ nếu chí mạng.

Khi máu dưới 30%, hồi lại 50% máu tối đa và tăng chí mạng thêm 100% trong 3 lượt. Chỉ xuất hiện 1 lần mỗi trận.

Sát thương nhận vào không vượt quá 25% máu tối đa của bản thân trong 8 lượt. Tăng thêm 35% tấn công.

Bình luận