Chi tiết skill Djinni

Gây 217% sát thương lên kẻ địch, đồng thời gây thêm sát thương dựa trên lượng nộ hiện tại của kẻ địch (100% sát thương với mỗi điểm nộ)

Gây 135% sát thương lên kẻ địch, đồng thời gây thêm sát thương dựa trên lượng nộ hiện tại của kẻ địch (50% sát thương với mỗi điểm nộ)

Khiến kẻ địch tiêu hao thêm 1 nộ khi sử dụng skill trong 8 lượt. 35% tỉ lệ tăng 1 nộ cho bản thân và 30% tấn công trong 3 lượt

Bình luận