Chi tiết skill Constantine

Gây 204% sát thương lên mục tiêu, đồng thời tăng 30% sát thương bản thân trong 1 lượt.

Có 40% tỉ lệ buff tăng 40% né tránh cho 1 tướng cùng hệ, đồng thời tăng 10% né cho bản thân trong 2 lượt, tối đa 3 lần trong 1 trận.

Có 60% tỉ lệ gây thêm 33% sát thương.

Bình luận