Chi tiết skill CassiusTung cú đấm về trước gây 125% sát thương và có 30% tỉ lệ làm choáng 1 lượt. Đồng thời tăng 10% sát thương cho 3 đồng đội trong 3 lượt (lv 162).

Có 20% tỉ lệ hồi 10% máu tối đa sau mỗi lần ra đòn.

Có 50% tỉ lệ gây 2 lần sát thương lên kẻ địch.

Bình luận