Chi tiết skill Arthur

Gây 120% sát thương lên 1 kẻ địch phía trước và giảm 30% sát thương phép của 1 kẻ địch ngẫu nhiên trong 8 giây.

Lv 2: Sát thương tăng lên 140% , giảm 50% sát thương phép của 2 kẻ địch trong 15 giây.

Lv 3: Sát thương tăng lên 175% , giảm sát thương phép của 3 kẻ địch.

Lv max: Sát thương tăng lên 200%.

Gây 60% sát thương lên tất cả kẻ địch trong phạm vi gần. Nếu chỉ có 1 kẻ địch, tăng thêm 25% sát thương với mỗi đòn đánh.

Lv 2: Sát thương tăng lên 80%. Nếu chỉ có 1 kẻ địch sẽ phải chịu lên tới 3 đòn đánh , sau đó thời gian hồi chiêu giảm 4 giây.

Lv 3: Sát thương tăng lên 100%, với mỗi đòn đánh sẽ gây thêm 40% sát thương.

Lv max: Sát thương tăng lên 125%.

Tăng 10% kháng phép cho tất cả đồng minh và gấp đôi hiệu quả đối với đồng mình cùng hệ. Khi chết , có 40% tỉ lệ hồi sinh với 40% máu. Chỉ xảy ra 1 lần mỗi trận.

Lv 2: Tỉ lệ hồi sinh tăng lên 100%.

Lv 3: Lượng máu hồi lại tăng lên 60%.

Lv max: Kháng phép tăng lên 15%

Sau khi sử dụng skill 1,nhận 1 lá chắn tương đương 20% tổng sát thương.

Lv 2: Nhận 1 lớp lá chắn sau khi sử dụng Skill 2 .

Lv 3: Hiệu quả lá chắn tăng lên 25%.

Lv max: Hiệu quả lá chắn tăng lên 30%.

Bình luận