Chi tiết nguyên liệu up cấp sao tướng

Lưu ý: Đối với Eris + harmonia , slot tướng cùng hệ sẽ đổi thành tướng hệ bất kỳ

Tướng 6 sao cần 1 copy 5 sao + 1 tướng 5 sao cùng hệ

 Tướng 7 sao cần 1 tướng 6 sao cùng hệ

Tướng 8 sao cần 1 tướng copy 6 sao

Tướng 9 sao cần 1 tướng 8 sao cùng hệ

Tướng 10 sao cần 1 copy 7 sao

Tướng 11 sao cần copy 8 sao + 1 tướng cùng hệ 9 sao

Tướng 12 sao cần 1 copy 7 sao + 1 tướng cùng hệ 9 sao

Bình luận