Chi tiết kỹ năng Ramesses II

Gây 227% sát thương lên mục tiêu. Có 35% tỉ lệ làm choáng mục tiêu trong 2 lượt (Tối đa 2 lần).

Có 40% tỉ lệ gây 238% sát thương lên mục tiêu trong 2 lượt.

Hồi sinh sau khi chết với trạng thái cuồng bạo ,tăng 68% sát thương nhưng bị mất 10% máu mỗi lượt (chỉ có tác dụng 1 lần mỗi trận).

Bình luận