Chi tiết chỉ số các loại ngọc

Chi tiết chỉ số các loại ngọc trong D-men The Defender:

Gemstone Atk: Tăng % chỉ số tấn công cơ bản của ngọc tấn công.

Gemstone Def: Tăng % chỉ số phòng thủ cơ bản của ngọc phòng thủ.

Gemstone HP: Tăng % chỉ số máu cơ bản của ngọc máu.

Shield: Tỉ lệ chặn 20% sát thương.

HP Drain: Tỉ lệ hồi máu tương đương 20% sát thương gây ra.

Rage: Tỉ lệ hồi lại 1 nộ.

Combo Attack: Tỉ lệ xuất hiện thêm 1 đòn đánh thường.

Speed: Tướng có tốc độ cao hơn sẽ được ưu tiên.

Lưu ý: có tất cả 6 vị trí ngọc khác nhau , tương ứng với các chỉ số sẽ xuất hiện ở các vị trí đó cũng khác nhau

Bình luận