Chi tiết các thuộc tính chính của artifac

TD attack power: Sát thương của tướng trong chế độ thủ thành.

HP: Đại diện cho tổng lượng sát thương có thể nhận trong pvp.

Attack Power: Sát thương gây ra lên tướng trong pvp.

Defence: Lượng miễn giảm sát thương lên tướng trong pvp.

Holy Damage: Bỏ qua lượng sát thương cộng thêm gây ra bởi hiệu ứng phòng thủ của tướng địch.

Holy Defense: Giảm sát thương cuối cùng phải gánh chịu trong pvp.

Evasion: Giảm chính xác của tướng địch.

Hit Rate: Tăng chính xác khi tấn công.

Crit: Khả năng gây thêm sát thương khi tấn công.

Critical damage: Tăng sát thương chí mạng.

Strength: Giảm tỉ lệ nhận sát thương chí mạng.

Block: Tăng khả năng chặn sát thương, miễn giảm 1/2 sát thương nhận vào.

Piercing: Giảm khả năng chặn sát thương của tướng địch.

Bình luận