Chi tiết các loại ngọc (update thêm 4 ngọc)

star stone

2 viên: +10% combo.

4 viên: Các kỹ năng xuất huyết hoặc thiêu đốt có tỉ lệ hiệu lực diện rộng.

storm stone

2 viên: +20% tấn công cơ bản.

4 viên:  Khi chí mạng, gây thêm sát thương tương đương 14% máu tối đa của mục tiêu (tối đa 140% điểm tấn công).

space stone

2 viên: +5% nộ.

4 viên: Nếu không nhận bất kỳ sát thương nào trong lượt hiện tại, sát thương tăng 50% trong lượt kế tiếp.

shadow stone

2 viên: +5% tỉ lệ hồi nộ.

4 viên: Sát thương nhận vào giảm 40% trong lượt kế tiếp nếu mục tiêu bị giảm nộ.

Infinite stone

2 viên: +10% lá chắn.

4 viên: Số nộ còn lại trước khi chết sẽ tăng gấp đôi cho tướng kế tiếp.

Elemental stone

 

2 viên: +10% tỉ lệ hồi máu.

4 viên: Hồi lại 10% máu tối đa khi máu còn dưới 30%.

Soul stone

2 viên: +10% lá chắn.

4 viên: Tăng 50% hiệu lực hồi máu.

Gravity stone

2 viên: +20% máu cơ bản.

4 viên:Khi bạn chặn sát thương, có 50% tỉ lệ làm choáng mục tiêu 1 lượt.

Time stone

2 viên: +10% tỉ lệ hồi máu.

4 viên: Hồi 10% máu tối đa và tăng 10% sát thương mỗi khi hạ gục 1 mục tiêu, tối đa 3 lần.

Death stone

2 viên: +10% combo.

4 viên: Nhận 2 nộ ngay khi vào trận.

Curse stone

Curse stone

2 viên: +10% lá chắn

4 viên: Khi gây sát thương , tấn công tăng thêm 16% với mỗi hiệu ứng có trên địch

Solid stone

2 viên: +20% máu

4 viên: Giảm 90% sát thương nhận vào + sát thương gây ra trong 3 lượt

Anger stone

2 viên:  +10% hút máu

4 viên: Trước khi gây sát thương , với mỗi điểm nộ đang có sẽ tăng 18% sát thương , đồng thời skill nộ cũng sẽ phải tiêu hao thêm 1 điểm nộ khí (3 vạch mới skill đc)

Blood stone

2 viên: +20% tấn công

4 viên: Gây thêm 0,7% sát thương với mỗi 1% máu tổn thất của địch

Bình luận